பதிவிறக்க Tamil

5.12KWh அடுக்கப்பட்ட லித்தியம் ஆற்றல் சேமிப்பு பேட்டரி

4850 ரேக் பயன்முறை லித்தியம் ஆற்றல் சேமிப்பு பேட்டரி

48100 பவர் வால் லித்தியம் ஆற்றல் சேமிப்பு பேட்டரி

48100 ரேக் பயன்முறை லித்தியம் ஆற்றல் சேமிப்பு பேட்டரி

48150 ரேக் பயன்முறை லித்தியம் ஆற்றல் சேமிப்பு பேட்டரி

48200 பவர் வால் லித்தியம் ஆற்றல் சேமிப்பு பேட்டரி

48200 ரேக் பயன்முறை லித்தியம் ஆற்றல் சேமிப்பு பேட்டரி

உலோக ஷெல் லித்தியம் ஆற்றல் சேமிப்பு பேட்டரி

பிளாஸ்டிக் ஷெல் லித்தியம் ஆற்றல் சேமிப்பு பேட்டரி

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept